• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Profil przyrodniczo - medyczny

Przyrodniczo - medyczny

Klasa Medyczna pozwali przygotować się do egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji na kierunki studiów medyczne, biotechnologiczne, przyrodnicze, a także  związane z genetyką, biologią eksperymentalną,  inżynierią biomedyczną, fizjoterapią lub ratownictwem medycznym.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i geografia