• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 • Sto na Sto! realizowany we współpracy z Fundacją BGK z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018 r. Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, odbył sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawił losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowiedział również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.

Każdy uczeń otrzymał dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy. Każdy uczeń otrzyma również zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych. Ponadto wybrani uczniowie udzielający się podczas lekcji otrzymali zeszyty 32-kartkowe z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos).

Z kolei każda ze stu szkół, w których odbyły się lekcje, otrzymała:

– zestaw ośmiu kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” (numery od drugiego do dziewiątego);

– zestaw wybranych książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.