• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

W miesiącu grudzień 2020 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym” projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja. Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży- tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 tryb nadzwyczajny. Projekt miał na celu doposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający uczniom oraz nauczycielom naukę w trybie zdalnym. Placówka otrzymała w ramach projektu siedem laptopów.